• Arrangementsleder: 415 58 067
  • Medisinsk beredeskap ved Norsk Folkehjelp: 990 29 633